Cennik

Cennik usług prawniczych

Wynagrodzenie adwokatów reguluje umowa zawarta z Klientem zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. ustawą Prawo o adwokaturze oraz Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dn. 28.09.2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz.U. 2002 r. Nr 163, poz.1348).

Pomoc prawna świadczona przez Kancelarię Adwokacką na rzecz Klienta następuje na podstawie jednorazowych zleceń lub na podstawie umowy o stałą obsługę prawną. Wysokość wynagrodzenia jest ustalana w trakcie konsultacji z Klientem. Zależy ona od rodzaju świadczonych usług, stopnia skomplikowania sprawy oraz czasu poświęconego na przygotowanie porad prawniczych i dokumentacji.

Kancelaria proponuje następujące formy współpracy:

  • zlecenia jednorazowe (pojedyncze zlecenia na wykonanie czynności prawnej),
  • współpraca okresowa (zlecenie dotyczące rozwiązania konkretnego problemu),
  • stała obsługa prawna (pomoc prawna świadczona w sposób ciągły).

 

 

 

151492-4